Çalışma Alanları

 • Çeviri Tarihi
 • Günümüzde Çevirmenlik
 • Osmanlı Devleti’nde Çevirmenler
 • Türkiye Cumhuriyeti’nde Çokkültürlülük
 • Uzmanlık Metinleri ve Çeviri
 • Hukuk Metinleri ve Yazılı/Sözlü Çeviri
 • Akademik Çeviri Eğitimi
 • Kültürlerarasılık ve Çeviribilim
 • Çeviri Amaçlı Metin Çözümlemesi
 • Çeviri Uygulamalarında Koşut Metinler
 • Çevirmenlik Mevzuatı
 • Kent Tarihi
 • Aile Tarihi
 • Kültür Bilimleri
 • Kastamonu Yakın Tarihi – 10 Aralık 1919  Kadın Mitingi – İstiklal Yolu
 • Atatürk

Projeler

 • 2020 Bahar Dönemi : Graz Üniversitesi Çeviribilim Bölümü, Türkçe Anabilim Dalı’nda beş farlkı seminerin yönetimi
 • 14 Mayıs 2018 : Graz Üniversitesi Çeviribilim Bölümünde “Osmanlı Devleti’nde Çokkültürlülük ve Çevirmenler” Sergisi – Sergi hâlen daimi sergi olarak Graz Üniversitesi’nde devam etmektedir.

https://translationswissenschaft.uni-graz.at/de/tuerkisch/veranstaltungen/

 • 2009 – 2020  yurtiçinde ve yurtdışında farklı üniversitelerde “Osmanlı Devleti’nde Çokkültürlülük ve Çevirmenler” konulu Türkçe, Almanca, İngilizce ve İtalyanca dillerinde onsekiz sergi açılmış ve çok sayıda sunum yapılmıştır bkz. Etkinlikler
 • 21 Mayıs 2010 Panel organizesi ve moderatörlük : “Die Leiden des Übersetzers” Übersetzerinnen und ihre Werke” , “Çevirmenin Çilesi” Çevirmenler ve Eserleri”, İstanbul Orient Enstitü ile birlikte 6 çevirmenle deneyimleri üzerine söyleşi ve panel, Edebiyat Fakültesi, Kurul Odası, 14.00-17.00, Çevirmenler : İngrid İren, Yadigar Eğit, Kasım Eğit, Senail Özkan, Vedat Çorlu, Çağlar Tanyeri
 • 5 Mart 2010 Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Tefsir Bölümü Başkanı Prof. Dr. Salih Akdemir’in verdiği “Türkiye’de ve Dünyada Yayınlanmış Kur’an Çevirilerinin Çeviribilim Açısından Değerlendirilmesi” başlıklı konferansın organizesi
 • 2008 – 2010 Europa as a Space of Translation, Napoli Üniversitesi öncülüğünde altı ortaklı iki yıllık (2008 – 2010) proje (Napoli, Viyana, Paris, Budapeşte, Dresden ve İstanbul Üniversiteleri – İstanbul Üniversitesi, Çeviribilim Bölümü, Almanca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı Proje Koordinatörü : Sakine Eruz)
 • 25.06.-05.07.2008 (Erasmus Değişim Programı Kapsamında) Mainz Gutenberg Üniversitesi Germersheim Çeviribilim Fakültesinden Çevri Eğitimi, Çeviri Tarihi, Hukuk Metinleri, Karşılaştırmalı Ülke Bilgisi üzerine Almanca verilen farklı dersler ve 01 Temmuz 2008 tarihinde “M.Ö. 2000-1900’a değin Anadolu’da ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Çeviri Etkinliği ve Çevirmen Kimliği” başlıklı sunumlu Almanca Konferans
 • Bahar Dönemi 2005: Graz Karl Franzens Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çeviribilim Bölümü, Türkçe Anabilim Dalı’nda konuk öğretim üyesi. Türkçe Bölümünde ve Toplum Çevirmenliği Proje Programında lisans ve yüksek lisans dersleri
 • Graz Üniversitesi, Çeviri ve Çeviribilim Fakültesi, Türkçe Bölümüyle Sokrates ve Erasmus Sözleşmelerinin imzalanması için ilk girişimler
 • 2005/2006 öğretim yılının güz yarılıyında Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalları’ndan üç öğrenci Graz’a gönderilmiştir ve halen her dönem dört öğrenci gönderilmektedir
 • 2006/2007 öğretim yılında Bonn Üniversitesi ve Mainz Üniversitesi Çeviribilim Bölümleriyle öğrenci ve öğretim üyesi değişimi için sözleşme, halen her dönem 8 öğrenci Erasmus öğrenci değişim programıyla gönderilmektedir

İdari Görevler

 • Yaşar Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü Başkanı (2014-2017)
 • Edebiyat Fakültesi Farabi Koordinatörü (2008- devam)
 • Edebiyat Fakültesi Erasmus Koordinatörü (Temmuz 2006 – Agustos 2008)
 • Farklı tarihlerde Fransızca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı ve Çeviribilim Bölümü Başkan Vekili
 • Almanca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı Başkanı