Makaleler

– 2007: “Rechtstexte aus der textlinguistischen Perspektive am Beispiel der Ehescheidungsurteile in dem Sprachpaar Türkisch-Deutsch” Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi, Sayı : XIX, Studien zur deutschen Sprache und Literatur, Hrsg. Abt. f. Deutsche Sprache und Literatur, Philosophische Fakultät, s. 27-48 (hakemli dergi)

– 2003: Çeviri Eğitiminde Bir Ders Modeli: Çeviri Amaçlı Metin Çözümlemesi Dersine Giriş Litera Sayı 15, İstanbul Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Dergisi, s. 59-68

– 2003: “Die Übersetzung: Das kreative Spiel mit der Sprache. Reise ins Abenteurland der Übersetzung”, Almanca Dil Dergisi, 2003-1, İstanbul: Türkiye Almanca Öğretmenleri Derneği, s. 30-31 (çevirmen İngrid İren ile birlikte)

– 2002: “Hukuk Alanında Bir Çeviri Dersinin Sahneye Konması” Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, Journal of Translation Studies, Revue de Traduction d�Iınterprétation, Hacettepe Üniversitesi, Mütercim-Tercümanlık Bölümü, Sayı 12, s. 37-50

– 2002: “Die Kulturkompetenz des Translators, Begriffliche Grundlegung und Didaktisierung”. Witte, Heidrun.�. Info DaF, Nr. 2/3, 29. Jahrgang, s. 281-284

– 2001: Übersetzung von Rechtstexten, Fachkommunikation im Spannungsfeld zwischen Rechtsordnung und Sprache. Hrsg.Sandrini,Peter. Info DaF, Nr. 2/3, 28. Jahrgang, s. 301-305
– 2001: “Uzmanlık Metinleri Ne Denli Kültür Odaklıdır ? Hukuk Metinleri Örneğinde Çeviride Kültürel Boyut ve Çevirmen Kültürel Edinci” Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, Journal of Translation Studies, Revue de Traduction et d’Interprétation, Hacettepe Üniversitesi, Mütercim-Tercümanlık Bölümü, Sayı 11, s. 59-74

– 2000: “Çeviri Amaçlı Metin Çözümlemesi: Çeviri Eğitimine Yeni Başlayan Öğrencilere Uygulanan Bir Ders Modeli”. Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, Journal of Translation Studies, Revue de Traduction et d’Interprétation, Hacettepe Üniversitesi, Mütercim-Tercümanlık Bölümü Sayı 10, s. 109-124

– 1999: “Die Darstellung einer Gruppenarbeit : Zur Stellung der Kinder- und Jugendliteratur im muttersprachlichen Türkisch-Unterricht in den Türkischen Schulen” (Prof. Dr. Tülin Polat ile birlikte) Uluslararası Çocuk Edebiyatı Kolokyumu, Edebiyat Fakültesi, 09.-11.04.1995 İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Eğitim Bölümü Derğisi II, s. 79-90)

– 1998: “Çeviri Eğitiminde Piyasaya Dönük Çalışmalar” Hacettepe Üniversitesi Çeviri Semineri 6-7 Mayıs 1998, Çeviribilim ve Uygulamaları, Cumhuriyetin 75. Yıldönümü Anısına “Çeviribilim ve Uygulamaları Semineri Bildirileri”, Yay. Kurulu : Berrin AKSOY, Ayfer ALTAY, İbrahim YILMAZ, s. 143-158 (4. sınıf öğrencisi A. Karakaya ile)

– 1997: “Çeviri Eğitiminde Uzmanlık Çevirisi Olarak Hukuk Alanı”, Çeviribilimsel Forum 1 :Türkiye’de Çeviri Eğitimi ; Nereden Nereye ?, Yay. Hz. T. Kurultay, İ. Birkandan, s. 56-61

– 1995: “Uzmanlık Metinleriyle Okuma-Anlama Etkinliğinin Geliştirilmesi”,İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi IX, s. 233-250

– 1993: “Aus einer Schreibwerkstatt mit Renate Welsh”, Dialog Juli 1/1993, s. 259-268 (Yard., Doç. Dr. Canan Ayata-Şenöz ile birlikte)