Konferans & Seminerler

– 23.12.2009: “Osmanlı Devleti’nde 1001 Dil, 1001 Kültür ve Çevirmenler”, Haliç Üniversitesi, Mütercim Tercümanlık Bölümü, Slayt gösterili söyleşi

– 30.05.2009: “Osmanlı Döneminde Çeviri” Çeviri ve Şiir Şenliği, Düzenleyen: Tozan Alkan’ın (Çevirmenin Notu) organizesiyle NHKM, ÇN, sunumlu konferans

– 18.04.2009: “Anadolu’da ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Çevirmenlik Çevirmenlerin Doğu Kültürü ile Batı Kültürü arasındaki Aracı Rolü” , İstanbul Üniversitesi Akdeniz Dünyası Araştırmaları Bilim Dalı Yüksek Lisans Programına yönelik sunum, İSAM, Prof. Dr. İdris Bostan ve Nazlı Pişkin’in organizesiyle

– 30.05.2008 : “Osmanlı İmparatorluğu’nda Çokkültürlülük Doğu’daki Batı / Batı’daki Doğu : Osmanlı İmparatorluğu’nda Dil Oğlanları ve Tercümanlar“, Yıldız Teknik Üniversitesi, Çeviribilim Bölümü, Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı, Çeviri Derneği

– 11.01.2007 : “Osmanlı’da Çokkültürlülük. Dil Oğlanları ve Çevirmenler” Pera Festivali, Pera Müzesi, Çevbir Etkinliği

– 16.06.2005: “Schlarraffenland der Übersetzungsgeschichte” GrazerMorgenlaendische Gesellschaft, Karl-Franzens- Universitaet, Gesichtliches Institut, Graz, Avusturya, 85 slaytlıTürkiye’de çokkültürlülüğü ve çeviriyi tarihsel boyutuyla (M.Ö. 2000- günümüze) anlatan powerpoint gösterisi

– 11.01.2005: “Anadolu’da ve Osmanlı’da Çeviri Etkinliği” , Okan Üniversitesi, Çeviribilim Bölümü
– 12.03.2004:Yapı Kredi Kültür Merkezinde,Cogito Söyleşisi’nin düzenlediği Çeviriye Kuramsal Bakış Konferanslar dizisinde “Çeviri Öğretimi: Çeviri Bir Sanat mı?” başlıklı konferans (Doç. Dr. Alev Bulut ile birlikte)

– 27.09.2002 / 11.12.2002: İstanbul Goethe Enstitüsünde Çeviri üzerine çalıştay (Çevirmen İngrid İren ile birlikte)

– 24.04.1996: Boğaziçi Üniversitesi, Mütercim-Tercümanlık Bölümü (Çeviribilim Bölümü) Çeviri Eğitiminin Özerkliğinin ve Kurumsallaşmasının Gerekliliği, Koşulları ve Sorunları” (Turgay Kurultay ve Veysel Atayman ile birlikte)
– 1995: Değişik Metin Türlerinde Çeviri Uygulamaları, Edirne, Trakya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi