Dergide Yayımlanan Makaleler

– 2009: “Duraksız kültürler Diyarı: Fablların Gizemli Yolculuğu ve Çevirmenler” Çevirmenin Notu, Çeviri Edebiyat Dergisi, Sayı 7, yayın yönetmeni: Tozan Alkan 2009, s. 135-139

– 2009: “Osmanlı Devleti’nde ve Kastamonu’da Çokkültürlülük”, Kastamonu Sıla Dergisi, Yıl : 2, Sayı : 4, Ocak-Şubat 2010, s. 50-51

– 2007: “İstanbul Üniversitesi Çeviri Bölümü’nün Kuruluş Öyküsü İçinden Nilüfer Tapan-Gökberk Geleneği ve Çeviri Etkinliği’nin Özgüllüğü”, Gençliğin İzdüşümü, Nilüfer Tapan Armağan Kitabı, yay. hz. Nilüfer Kuruyazıcı, İstanbul:Multilingual, s. 341-354

– 2006: “Uzmanlık Çevirisi” Varlık Dergisi, Çevirinin Sınırları ve Çevirmenin Sorumlulukları, Haziran 2006, s. 24-26