Uluslararası Etkinliklerde Sunulan Bildiriler

– 2010: “The homeland of translators and interpreters in the Ottoman Empire. What/Where is the homeland of translators and interpreters in the Ottoman Empire”, “Europe as a Space of Translation” başlıklı 6 ortaklı Avrupa Birliği Projesi kapsamında Napoli L’Orientale Üniversitesi’nde sunulan bildiri, 13.-19 Eylül 2010 (yayın aşamasında)

– 2010: “Rechtstextkonventionen im Türkischen. Translation im Sprachenpaar Türkisch-Deutsch”, Internationale Vereinigung fürn Germanistik, XII. Kongress, Warschau, 30.07.-07.08.2010 (yayın aşamasında)

– 2010: “Osmanlı Devleti’nde Çokkültürlülük Serüveni, 1001 Kültür Başkenti İstanbul ve 1001 Kültüün Başaktörleri Tercümanlar” Dinsel ve Kültürel Farkındalıkların Birarada Yaşaması İstanbul Tecrübesi, Uluslararası Sempozyum, , İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, s. 492-507 (15.-17 Nisan 2010)

– 2010: “Translationsausbildung und die Funktion der Projektarbeiten (Am Beispiel der Abteilung für Translationswissenschaften -Lehrgang Deutsch – der Universität İstanbul)”, XI. Uluslararası Germanistik Kongresi, Ege Üniversitesi, 20- 22 Mayıs 2009 , Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü, s.425-436

– 2009: “Kulturspezifik der Fachtexte als Bezugsgrösse in der Translation”, Translation und Transgression, Formen und Verfahren, interkulturelle Probleme und Chancen der Übersetzung. Gesellschaft für Interkulturelle Germanistik, Universität Vilnius, 1-4 November 2001, İçinde : Cross Cultural Communikation, Differenzen, Vol. 13, Publikation der GIG Vol. 13, Hrsg. E. W. B. Hess-Lüttich u.a., Frankfurt: Peter Lang, s. 109-124

– 2009: “Übersetzung als Möglichkeit der Überwindung kultureller Differenzen”, Interkulturelle Möglichkeiten und Probleme in Sprache, Literatur und Kultur, Üniversität Salzburg 4.-7. September 2002, Gesellschaft für Interkulturelle Germanistik, İçinde : Cross Cultural Communikation Vol. 14, Publikation der GİG Vol. 9, Hrsg. E. W. B. Hess-Lüttich u.a., Frankfurt: Peter Lang, s. 267-280
– 2007: “Das Studentenprofil und das Currikulum an der Translationsabteilung-Deutsch der Universität Istanbul. Eine studien-, studenten- und praxisorientierte Untersuchung zum Studentenprofil und zur Gestaltung des Currikulums” (Ar. gör. Neslihan Demez ile birlikte), Türkischer Internationaler Germanistikkongress, Tagungsbeiträge (30.05.- 03.06.2007), Konya: Dizgi, s. 198-214

– 2006: “Osmanlı İmparatorluğu’nda Çevirmen Kimliği” Uluslararası Çeviribilim Sempozyumu Bildirileri, Çeviribilimde Yeni Ufuklar, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Mütercim-Tercümanlık Bölümü, 11-12 Mayıs 2006, Ankara : Bizim Büro, 2008, s. 225-236

– 2005: “Türkiye’de Çevirmen Olmak Çevirmenlik Mesleği –Çeviri Piyasası – Çeviri Eğitimi” 4. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı

– 2005: “Das Translat als ein Übergangstext ? Eine rezipientenorientierte Untersuchung zur Akzeptabilitaet des Translats.” Translating and Interpreting as a Social Practice, 5-7 May 2005, Department of Translation Studies, University of Graz, Austria, s.35-36 (Bildiri özeti)

– 2005: “Türkiye’de Çevirmen Olmak Çevirmenlik Mesleği – Çeviri Piyasası – Çeviri Eğitimi” 4. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı

– 2005: “Kastamonulu Olmayı Ayrıcalık Sayan Bir Sülâlenin 17. Yüzyıldan Günümüze Gelen Öyküsü”, II. Kastamonu il Kültür Sempozyumu, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Kastamonu Valiliği 17.-19. Eylül 2003, 915-950
Tanıtım yazısı için bkz.: Tan, Nail; Tan, Özdemir. Gurur Kaynağımız Kastamonulular (2004), Ankara : Kültür Ajans, BRC Basım II, s. 132-135

– 2004: “Çeviri Bir Sanat Mıdır ? Çeviri Eğitimi ve Çeviri Etkinliği”, Sakarya Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi. Almanca Mütercim-Tercümanlık Bölümü

– 2003: “Rechtstexte aus der Perspektive der Translationswissenschaft und Translationsdidaktik” International Conference on Translation Studies in the New Millenium, Bilkent Üniversitesi. Blackwell-Gülen, Barbara/ Boztaş, İsmail/Veldhues, Christoph (Yay. Haz.), Ankara: Bizim Büro. s. 193-202

– 2003: “Das didaktische Konzept der Translationsausbildung und die Stellung der Sprachkompetenz” Tagunsbeiträge des VII. Türkischen Germanistikkongresses-2002 VII. Shaker Verlag, Band II, Aachen, 2003, s. 189-200

– 2002: Translation- die interkulturelle Kommunikation, die Vermittlung der interkulturellen Kompetenz anhand von Paralleltexten. VII. Germanistik Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, 29-30 Mart 2000, s.273-284

– 2000: “Çeviri Eğitiminin Amacı Olarak Uzmanlık Çevirmeni Yetiştirmek”, İ.Ü. İngiliz Dili ve Edebiyatı Akşit Göktürk Anma Toplantısı, 26.02.1999, Litera, Sayı 14, s. 59-68

– 2000: “Çeviride ve Çeviri Eğitiminde Dilbilimsel Çalışmalara Eleştirel Bir Yaklaşım” XIV Dilbilim Kurultayı, 27-28.04.2000, Çukurova Üniversitesi, Adana, s. 28-39

– 1997: “Öğrenci Potansiyeli Açısından Çeviri Eğitiminin Değerlendirilmesi” Germanistik Sempozyumu, 27.-28. 10. 1997, Mersin Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü 27.-28 Ekim 1997, Yay. Haz. A. Keskin , Açılımlar, Olanaklar ve Erekler, Mersin, s. 118 – 127

– 1996: “Türkiye’de Uzmanlık Alanında Almanca Türkçe Çeviri Uygulamaları ve Çevirmenlik Mesleğinin Konumu” V. Germanistik Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eskişehir, 01.02.1995, s. 407-416

– 1995: “Übersetzung juristischer Texte im Rahmen der Übersetzerausbildung”, IV. Germanistik Sempozyumu, 20-22.05.1993 Dokuz Eylül Buca Eğitim Fakültesi, İzmir, 1994, s. 146-153