Kitap Tanıtım Yazıları

– 2006: Canan Şenöz-Ayata, Metindilbilim ve Türkçe, 208 s., İstanbul : Multilingual (2005): içinde : Almanca Dili ve Edebiyatı Dergisi Sayı 17 (baskıda)

– 2006: Mine Yazıcı, Çeviri Etkinliği, Disiplinlerarasından Çeviriye Bir Bakış, 254 s., İstanbul: Multilingual (2003), içinde : Almanca Dili ve Edebiyatı Dergisi Sayı 16 s. 147-150

– 2002: Mine Yazıcı, Çeviribilime Giriş. İstanbul : Emek Matbacılık, 128 s. İçinde : Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, Hacettepe Üniversitesi. Mütercim Tercümanlık Bölümü, s. 159-160