Derleme Yayınlar

Derleme kitapları iki grup altında toplamak olanaklıdır. İlki farklı makalelerin yayımlandığı derleme kitaplar, ikincisi bilimsel etkinlikler sonucu bu toplantılarda sunulan bildirilerin yayımlandığı kitaplar.

Burada 1995 yılından sonra yayımlanan kitaplar ele alınacaktır. Bu tarihlerden önce de çeviriye yönelik derleme yayınlar bulunmaktadır, ancak bunlar daha çok edebiyatbilim ve dilbilim ağırlıklıdır.

Çeviri alanında çok sayıda yayın bulunmasına karşın (bkz. dergiler bölümü) aslında Türkiye’de ilk çeviribilimsel derleme yayınlar arasında 7 nisan 1995’te Bursa’da Ankara Üniversitesi Tömer Bursa Şubesi’nin düzenlediği etkinlikte sunulan bildirilerin basıldığı yay bulunmaktadır. (Çeviribilim 1, Çeiri Eğitimide Özgün Metni Yorumlama Çeviri Metni Oluşturma Sürecine Yönelik Yöntem Öneriyeri, Yay. Hz. Öner-Bengi, I.-B, 1995, Ankara Üniversitesi, Tömer Bursa Şubesi.)

Bunu 1996’da İstanbul Üniversitesi’nin Türkiye’de akademik çeviri eğitimine yönelik yapmış olduğu etkinlikte (22.-24.07.1996) sunulan, daha sonra “Forum 1 : Çeviri Eğitimi Nereden Nereye” başlıği altında Sel Yayıncılık tarafından basılan bildiri kitabı izler. (1997, yay. hz. Kurultay, Birkandan).

1979-2002 arası yapılan etkinliklerin dökümüne Eruz’un 2003’te yayımlanan kitabından ulaşmak olanaklıdır.(krş. Eruz 2003: 257-308)

İlerleyen yıllarda üniversitelerin çeviribilim bölümleri düzenledikleri kongrelerin kitaplarını basmaya başlamışlardır. Bu bölümlerden bazıları Yıldız Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi ve Vakıf Üniversiteleri’nin kurdukları Çeviribilim bölümleridir. Buraya bütün kitaplar dahil edilememiştir.

Çeviribilimsel yazılara öncelikle son on yılda edebiyatbilim ve dilbilim dergilerinde de yer verilmektedir. Gerektiğinde yazarın da elinden geçen bazı kitaplar burada belirtilebilir, ancak bunların tümünün buraya alınmasına olanak bulunmamaktadır.

Burada yapılan döküm öncelikle 2000 sonrası bir seçki niteliğinde hazırlanmıştır. Çeviribilim alanında çalışmak isteyen akademisyen adaylarının öteki yayınları da taramaları gerekmektedir. Ancak burada belirtilen yayınları bilmeden Türkiye’de günümüzde çeviribilimsel gilişimleri derinlemesine anlamak ve işlevsel yorumlamak olanaklı değildir.

Kitapların bir kısmı tükenmiş olup, bu kitaplara ancak kütüphaneler üzerinden ulaşılabilir.

1995

Çeviribilim 1, Çeviri Eğitiminde Özgün Metni Yorumlama, Çeviri Metni Oluşturma Sürecine Yönelik Yöntem Önerileri (1995) Yay. Hz. Işın Bengi-Öner, Ankara Üniversitesi Tömer Bursa ŞubesiÇeviri eğitimi üzerine on farklı bildiriyi içeren yayında farklı açılardan çeviri eğitimi anlatılmaktadır.

1997

Forum: 1 Türkiye’de Çeviri Eğitimi, Nereden Nereye (1997) yay.hz. Kurultay, T., Birkandan, İ., Çeviribilimsel Dizi, 158 sayfaIşın Bengi-Öner’in önsözüyle yayımlanan kitap 1996’da İstanbul Üniversitesi Çeviri Bölümü’nün Türkiye’deki bütün Çeviri Bölümlerini (Bilkent, Boğaziçi, Hacettepe, İstanbul, Mersin, Yıldız Teknik) biraraya getirerek çeviri eğitiminin tartışıldığı etkinliğin bildirilerini içermektedir.

1997

Hasan Âli Yücel Anma Kitabı, Çeviri: Ekinler ve Zamanlar Kavşağı, La Traduction: Carrefour des Cultures et des Temps,
yay. hz. Hasan Anamur, Yıldız teknik Üniversitesi, 315 s.
Hasan Anamur’un yayına hazırladığı iki dilli (Türkçe ve Fransızca makaleler) kitapta çeviri konusuna farklı boyutlarıyla yaklaşılıyor. kitabın özelliği Hasan Âli Yücel üstünden Cumhuriyet döneminde çeviri tarihininin de ele alınması.

2008

İstanbul Üniversitesi, Çeviribilim Bölümü’nün 2006 yılında yapmış olduğu Çeviri Etiği Toplantısı’nda sunulan bildiriler Betül Parlak tarafından 2008’de derlenmiştir.
Kitap 177 sayfadır ve çevirmenlik mesleği ve etik konusunda 16 bildiri metnini içermektedir.
Çeviri Etiği Toplantısı, Çeviri ve Çevirmenliğin Etik Sorunları, Yay. Haz. Betül Parlak, Düzelti: Sinem Canım, İstanbul: Edebiyat Fakültesi, Çeviribilim Bölümü, 2008
Kitap Edebiyat Fakültesi’nden temin edilebilir.